Roller og brugere

Drupal har som standard tre roller: administrator, godkendt bruger og anonym bruger. Ordet “rolle” skal forstås som brugertype. Du kan tilføje flere roller og bruge dem til at give dine brugere forskellige tilladelser til at administrere hjemmesiden.

Eksempel:
En nyhedshjemmeside har brug for 10 redaktører
der skal kunne oprette og redigere artikler. Men de må ikke have adgang til hjemmesidens øvrige systemindstillinger.

Der oprettes derfor en rolle kaldet “redaktør”. Tilladelser for denne rolle konfigureres - i dette eksempel retten til at oprette og redigere artikler. Derefter oprettes de 10 brugere, som alle får tildelt rollen “redaktør”. Nu kan dine 10 redaktører logge ind og op rette/redigere artikler. Men de har ikke adgang til fx at oprette brugere eller redigere simple sider.

Opret en rolle

Klik på Personer i toolbaren.

Vælg fanebladet Roller.

Klik på Tilføj rolle og indtast navnet på den rolle som du ønsker at oprette, så som “editor” eller “redaktør” og klik på gem-knappen.

Når rollen er oprettet, klik på redigér tilladelser for at definere hvilke tilladelser denne rolle skal have:

rediger tilladelser

Nu kan du vælge hvilke tilladelser den nye rolle skal have ved at sætte flueben ud for fx "Article: Opret nyt indhold":

opret nyt indhold

Du kan få et større overblik over de forskellige rollers tilladelser ved at gå til personer -> tilladelser. Tilladelsessystemet bruger en slags laveste fællesnævner, sådan at hvis en den standardrollen "authenticated user" har en bestemt tilladelse så har alle andre roller det også (borset fra rollen anonymous user):

oversigt over tilladelser